Eilės

 


KAŽKUR

Užsigesinsiu tamsą,
Saulę uždegsiu.
Pakabinsiu mėnulį,
Išbarstysiu žvaigždes,
Debesis išpurensiu
Ir padėsiu aukštai...
Danguje.
Pripilsiu arbatinuką lietaus,
Vėją apklosiu ramybe.
Saulei padovanosiu svajonę,
O miegui – sapnus.


LYG IR PASAULIS

Dujokaukę užsidėsiu
Ir plauksiu į Marsą,
Pasitarsiu su žaliais žmogeliukais,
Ką daryti toliau.
Grįšiu namo.
Pasiimsiu teptuką ir akvarelės,
Išpiešiu daugiabučio sieną,
Kad pasaulis turėtų spalvų.
Užsidėsiu kepurę,
Kad lietaus neprilytų į galvą.
Suskaičiuosiu mašinas,
Padauginsiu iš trijų
Ir tiek pasodinsiu gėlių.
Iš plastilino nulipdysiu medį,
Jį auginsiu kieme.
Sulankstysiu paklodę
Ir užkasiu sode.
Miegosiu prie jūros... ne, ne prie jūros,
Po ja...

Melita Sinušaitė,
Palangos pradinė mokykla
4 „Šilo“ klasės mokinė  BASAKOJĖ VASARĖLĖ

Vasara žolynuos žydi –
Žiedų jūra kiek matyti!
Mašinom ir laivais,
Lėktuvais ir traukiniais.
Basakojai ir įdegę
Skubame apjuosti žemę.
Kas išvyko į Maljorką.
Kam nuo karščio širdį sopa.
Pavargai ir pailsai,
O keliauti privalai,
Nes už žaliojo pušyno
Stovi ruduo auksinis.

M. Mažukna, 4c kl.


Simonos eilėraščiai

   NEPYK

Tu ir vėl pyksti ant jų,
Bet atleisti juk geriau
Jie tada nusišypsos,
Ir laimingi nusijuoks.

Kai atleisi jiems
Tau bus lengviau.
Ir saulutė švies skaisčiau
Ir laimingi pasakysit: aš Atsiprašau!

Gabrielė Juozapavičiūtė


Šiaulių Dainų pradinės mokyklos
Jaunųjų žurnalistų būrelio narių kūryba

MAŽA ŽVAIGŽDELĖ...

Ten toli toli,
Yra maža žvaigždelė
Ji kaip visos, gražios,
O ji sau skirtinga.

Niekas jos nežino.
Ir niekad nežinos
Nes ta maža žvaigždute greitai spindėti nustos.

Adelė BalsevičiūtėKALĖDOS

Kalėdos, Kalėdos,
Kalėdos čia pat.
Senelis jau ruošias,
Jau kinko roges.

Nykštukai mažieji
Jau krauna žaislus.
Senelis Kalėdų
Greit džiugins vaikus.

Edvinas Šarauskas, 6d. klasė
Šiaulių Romuvos pagrindinė m-kla

Šiaulių Dainų pradinės mokyklos Jaunųjų žurnalistų būrelio narių kūryba.


ŽIEMUŽĖ

Jau žiemužė vėl už lango –
Sėdim, laukiam mes senelio.
Jis atneš mums dovanų
Ir gražių gražių žaislų.

Jei vaikai yra geri –
Snieguolytė jiems dosni.
O blogiems vaikams mažai
Senis duoda visiškai.

Mantas Stravinskas
Kučiūnų pagrindinė mokykla, 2 klasė            GYVENIMAS

Gyvenimas, kaip siūlas
Tu jį nutraukt gali
Gyvenimas, kaip siūlas
Mes tampome visi

Gyvenimas, kaip jūra
Banguoja jūra ta šalta
Tu atpažinsi jūrą
Kurioj matei mane.

                  JŪRA TOLIMA

Banguoja jūra tolima
Šalta banga,
Ir nieks nenori
Tos bangos sušildyt.
Ir bangos niūrios nenurimsta
Tartum jūroj tolimoj mane šauki...

          VEŽIMO RATAI

Vežimas atvažiuoja,
O ratai išvažiuoja
Tie ratai ir labai greiti
Jie rieda nesustodami.

Nestoja ratai tie greiti,
Nes laikas irgi nesustoja.
Tie ratai mėgsta pajuokaut
Pakeist metus ir vėl keliaut.

                GĖLĖS

Gėlės žydi kaip tada
Saulė šviečia visada
Pučia vėjai, neramu
Gėlės žydi po lapu.

Plaukia debesys gražu,
Kviečia lietų po medžiu.
Medis stovi nenurimsta
Jau lietaus lašeliai gimsta.
Karolina Subačiūtė
Mielagėnų pagr. mokyklos penktokė

           PIRMAJAI MOKYTOJAI

Mokytoja, Tu mus išmokei daug žinių
Dabar suprantam, kad buvai ten Tu
Tu visą laiką drąsinai tik mus;
Sakei tu mielus ir gerus žodžius

O kartais buvo negerų,
Bet už teisybę pykti negražu
Teisybė drąsino visus,
Mes žinom ir žinosim per visus metus...

                MEILĖ

Meilė – tyra
Meilė – rausva,
Meilė – šilta
Šildo mane.

Šildo tave,
Myli mane.
Kas myli tave -
Mylės visada.

Gretos Sizovaitės sukurti eilėraščiai
Dabar Gretai 9 metai.

DAUGIAU NEGU RUDUO

Žemė paraudo,
Dangus papilkėjo
Ir krinta nuo medžių
Lyg lapai, lyg gėlės...

Rudens pasaulis atsivėre
Prieš Tavo dideles akis.
Ir nebesupranti, kur tu esi –
Ar žemėj, ar danguj, ar liūdesy?..

ONA Stasiulevičiūtė
Vilniaus menų d./m-kla „Dainorėliai“, III klasė

Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinės mokyklos bibliotekos skaitytojai labai mėgsta skaityti knygas. Ne tik skaito, dar ir patys kuria eiles. Jie nori, kad jų eilėraščius perskaitytų platesnis skaitytojų ratas, todėl siunčia savo kūrybą.
Saulė

 
Tu saulyte,tu graži!
Iš padangių atskrendi.
Tarp medelių,tarp gražių,
Atskrendi virš debesų.

Kad matytumei mane!
Iš gražių debesų.
Tarp namų,tarp gėlių,
Pamatytumei mane.
                                                                           Rimantė Bivainytė                                  Tau

Nukelsiu aš žvaigždę iš dangaus,
Atnešiu ją tau savo delnuos ...
Paimsiu dar saulę, mėnulį ir žemę,
Išrinksiu aš tau gražią Šiaurės pašvaistę...

Paimsiu vaivorykštės spalvą gražiausią,
Ir dar saulės spindulį – gelsvą, linksmiausią ....
Surinksiu aš šviesą šiąnakt mėnesienos,
Tik TAU dovanosiu ...

Ieva Šveckytė
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla, 4 b kl.
Kuria nuo pirmos klasės
Mokytoja Diana BuklienėVasaros saulė

Vaikai kieme nestygsta,
Aidi kiemuose balsai.
Saulė danguje tik tviska,
Aikčioja jos spinduliai.
Rytą tvaiskosi po lauką,
Ot, išdykėliai tikri!
Saulės - motinos neklausę
                                Išlėkė visi.

Saulė vasaros auksinė
Auklėt spindulių skubės.
Uch, „pamokslų“ begalybę,
Lietų, net ir jį paleis!
Ė, saulyte, paklausyk,
Nebepyki vieną syk!

Dalė Miknevičiūtė      Dėdulė miškas

 Aš esu dėdulė miškas,
 Pilnas grybų, ąžuolų.
Senas aš dėdulė miškas –
 Gal todėl aš daug žinau.

  Kad miškiniai čia bėgioja,
  Medžioja ir žvejoja.
  Štai man ant delno
  Sėdi kelmas –
  Senas, senas jau tikrai,
  Ilgus šimtmečius jis matė,
   Kaip medžiojo
   Dinozaurai
   Baltazaurai
   Terinozaurai.
 Jis ir matė žmogų pirmą
Su ilgom ilgom ausim.
 Jis ir matė liūtą piktą
Su ilgais ilgais dantim.
O iš kur aš tiek žinau,
Paskaitysite vėliau.

 Ugnė Baniulytė

                        Pavasaris

Pavasaris pavasaris! Vilkas dainuoja.
Pavasaris pavasaris! Šnekasi tėvai.

Pavasaris pavasaris! Volungėlė čiulba.
Pavasaris pavasaris! Šaukia vaikai.

Pavasaris pavasaris! Bitutės  dūzgia.
Pavasaris pavasaris!Šaltukui išėjus.

Pavasaris pavasaris! Meškos bunda.
Pavasaris pavasaris! Atėjo šiltukas.

 


                              Mano dienelė

                 Labas rytas pasakyt,                         
                 Dantukus išsivalyt.
                 Kiek darbų, kiek darbų
                 Vos suspėt galiu.

                Knygeles skaityt
                Ir žiurkėną pamaitint.
                Kiek darbų, kiek darbų
                Vos suspėt galiu.

                Filmą reikia pažiūrėt
                Ir į kiemą dar išbėgt.
                Kiek darbų, kiek darbų
                Vos suspėt galiu.

               Namą mažą reik statyt,
               O užbaigsiu tik poryt.
               Kiek darbų, kiek darbų
               Vos suspėt galiu.

Kamilė Digrytė
Kauno Pilėnų vid. mokykla, 1 klasė
          Kai mama bara

       Mane mama barė,
       Aš kentėjau verkdama,
       Bet neiškentėjau
       Ir burbėt pradėjau.

       Mane mama barė,
       Man skaudėjo širdį,
       Vos jinai neplyšo.
       Visi mato, girdi.

       Iš juoko visi mirė,
       Šypsenų nelaikė.
       Baisi gėda buvo,
       Bet ji trumpalaikė.

 

 

 

 

 

Monika Šataitė, Kalvarijos gimnazija, 4 kl.

 

                    
                     Mamytei

          Tau, mamyte, vyturio daina,
          Tau, mamyte, mano šypsena,
          Tau, mamyte, vakaro vėsa,
          Tau, mamyte, saulės šiluma,
          Tau, mamyte mano juokas, ašaros,
          Aš Tave, mamyte, šiandien sveikinu!

                       Ežys

           Kas ten pupsi takeliu?
           Neša maišą ant pečių.
           Lina spėja – kamuolys.
           Neatspėjo... Tai – ežys.

           Pilnas maišas obuolių,
           Pavaišins ežys visus:
           Kiškį, briedį, voveraitę
           Ir išdykėlę mergaitę.

  

 


Vita apie save:
Rašau eilėraščius nuo 2007 m. Išmokau skaityti kai man buvo 4 metai. Dabar man jau devyneri.

Eilėraščio „Puri balta avytė“ sukūrimo istorija:
Kartą buvau parduotuvėje. Vaikščiojau tarp žaislų skyriaus lentynų ir pamačiau avytę. Tiesa, žaislinę. Ji stovėjo lentynoje ir atrodė tokia susimąsčiusi ir susikrimtusi. Pagalvojau, kad tai avytei reikia šeimininkės ir dėmesio. Paprašiau mamos nupirkti man avytę. Mama taip ir padarė. Grįžusi namo parašiau eilėraštį apie avytę ...
                 
Utenos mokyklos - vaikų darželio "Saulutė" 2 kl. mokiniai atsiuntė keletą savo sukurtų eilėraščių.
Antrokų mokytoja Loreta Juodkienė.

 

 
Pavasaris ir Velykos

                            Sveiki sulaukę pavasario -
                            Pavasario gražaus!
                            Mes visi linksmi be galo -
                            Juk Velykos čia pat!

                           Dažome mes margučius
                           Ir dainuojame linksmai,
                           Mes visi linksmi be galo -
                          Juk pavasaris jau!

   augančioji ;)

 

  
Saulė

   Saulė leidos greit,
Vyturėli pažvelk-
                             kokia saulė graži.

          Kaip ji spindi kasdien,
             Kaip ji leidžias kasnakt.
Pažvelki i šviesą,
Pažvelki į tamsą.

         Simona 

Vienuolikmetė Simona Vikužaitė iš Širvintų rajono Lapelių pradinės mokyklos atsiuntė mums 12 savo kūrybos eilėraščių.

 

ŽIEMA

ŽEMĖ UŽSIDENGĖ ŽIEMOS ŠILKU.
ŠALTOS ŽVAIGŽDĖS PRADĖJO SAVO VAIDINIMĄ.
PALIETĖ MEDŽIUS ŠERKŠNAS.
LEDAS SURAKINO JŪRĄ, BET NE JAUSMUS.
ŠIRDIS KLAUSOSI SĄŽINĖS BALSO,
O MINTYS SKRAJOJA , KAIP MAŽAS DRUGELIS.

Eglė Baranauskaitė
Palangos "Baltijos vidurinė mokykla

 


 

 
© 2008-ieji - Skaitymo metai. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.