Su varna Barbora

                                  

                               VARNOS BARBOROS SAVAITĖS NUOTYKIAI

Varnos Barboros savaitė buvo pilna nuotykių! Ji buvo pasidariusi iš mašinos palapinę, draugavo su kurmiu Artūru ir dar Barbora turi daug prisiminimų apie savo savaitę. Varnelė galvoja:

  -Kaip reikėtų viską aprašyti trumpai?

Barbora galvojo, galvojo ir sugalvojo:

  -Puiku! Dabar reikia viską parašyti ant lapo, o vėliau visus nuotykius sutrumpinsiu.

Kaip sakė, taip ir padarė. Viską surašė ant lapo ir pati sau pasakė:

  -Šaunuolė, Barbora! Šaunuolė! Dabar reikia viską sutrumpinti. O kaip?

Varna Barbora pasikrapštė galvą, atsisėdo ir sušuko:  

  -Sugalvojau, sugalvojau! Reikia nueiti pas kurmį Artūrą ir jis pasakys kaip daryti!

Varna nuėjo pas Artūrą ir pasisveikino:

  -Labas, kurmi, kurmeli!

  -Labas, Barbora. Ką čia veiki?

  -Tavęs ieškau. Gal man pasakysi kaip padaryti vieną dalyką?

  -Kokį? - klausia kurmis Artūras.

  -Aš tau tuojau viską papasakosiu.

Barbora pasakojo savo draugui apie savo nuotykius, o kurmis pasakė:

  -Na, nežinau. Gal reikėtų parašyti tiesiog, kad turėjai daug linksmų nuotykių?

  -Bet... bet aš neatsiminsiu kokius nuotykius.

  -Tai tu nori sau viską parašyti?

  -Na taip, kad visą laiką atsiminčiau.

  -Barbora, tai tu rašyk ilgą pasakojimą! Gražiau bus!

  -Valio, aš jau viską parašiusi ant lapo! Valio! Ačiū tau, kurmi! Valio!

Emilija Sušinskaitė


                                         VARNA BARBORA. JAUNYSTĖS ŠALTINISVarna Barbora ieškodama nuotykių nuskrido į muziejų. Ten pasakojo apie didįjį mūšį su kryžiuočiais. Paskui pasakojo nelietuvišką istoriją apie jaunystės šaltinio paiešką, į kurią vyko apie dvidešimt jaunų vyrų. Jie plaukė dideliu spindinčiu laivu. Plaukė daug dienų ir daug naktų, kol atplaukė. Tada juos pasitiko senukas. Jis buvo jaunystės šaltinio saugotojas, todėl jam jau buvo penki šimtai metų. Dar prieš 300 metų prieš jį buvęs saugotojas sakė, kad jeigu kas nors atplauks ieškoti jaunystės šaltinio, galės saugotojas išsirinkti žmogų, kuris pakeistų jo saugotojo vietą.

Kai pabaigė pasakoti apie jaunystės šaltinį, vedlys parodė lentelę, kurioje buvo parašyta istorija apie jaunystės šaltinį ir kur jis yra.

Varna Barbora norėjo skristi ieškoti jo. Priskrido pasižiūrėti į lentelę, kad sužinotų kur jaunystės šaltinis yra. Bet jai buvo sunku įskaityti, nes buvo parašyta smulkiai ir suomių kalba. Barbora nuskrido pas savo senelę Danutę, kad galėtų išversti suomių kalbą į lietuvių. Ji išvertė ir ten rašė:

  -Reikia iš Kauno nueiti į Nidą. Nidoje išsinuomoti laivą. Laivu plaukti į Baltijos jūros vidurį ir ten panerti. Panėrus ieškoti aukštos olos su spindinčiu akmeniu. Sek paskui tris jūrų velnius, jie tave nuves prie jaunystės šaltinio.


Varna tą ir padarė. Įlindusi į olą išlindo į paviršių ir mato: ten auksinis fontanas pilnas spindinčio vandens. Prie jo buvo vyras, kuris davė varnai Barborai buteliuką to spindinčio vandens ir pasakė:

 -Nunešk šį vandenį į „Senelių namus".


Varna tą padarė ir pati pajaunėjo dešimt metų. Barbora paklausė:

  -Kodėl jaunystės šaltinis Lietuvoje, kai legenda buvo apie kitą šalį?

Vyras atsakė:

  -Todėl, nes buvo cunamis ir atnešė mus čia į Baltijos jūros dugną.

Štai ir baigėsi varnos Barboros nuotykis. 

Povilas Zieringis


                                              VARNOS BARBOROS KNYGA


 

Varna  Barbora  renka  sliekus  pusryčiams. Girdi, medyje šnekasi kregždes:

 -Kregžde, girdėjau bus konkursas, - sako viena kregždė.

 -Koks konkursas? - paklausia kita.

 -Knygos konkursas. Reikia parašyti! - ir greitai nuskrenda kregždė.

Varna parlekia namo, ieško kuo apsirengs. Neturi. Greitai bėga į parduotuvę ir nusiperka sijoną, švarkelį ir skrybėlę. Atsipūtusi grižta namo. Atsigula į lovą ir užmiega. Ateina rytojus. Varna atsikelia. Greitai apsirengia ir lekia į konkursą. Atskridusi į konkursą, prisiminė, kad neparašė knygos. Varna labai labai nusiminė.

Erika Paulikaitė


 
© 2008-ieji - Skaitymo metai. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.