Šiaulių jaunųjų žurnalistų būrelio narių kūryba
 

UPELIS

Linksmai čiurlena upelis,
Ant kranto dainuoja senelis.
Gaudo jis žuvis,
Upelio nepavys.

Mantas Laurinėnas, I c kl.

Teka per mišką upelis,
Juo plaukia laivelis.
Tame laively sėdi senelis,
Kurio vardas Petrelis.

Tomas Poškevičius, I c kl.

Ateina vakaras,
Teka upelis,
Čiulba paukšteliai,
Plaukia valtelė.
Upelis skalauja krantus
Ir prausia akmenukus.

Ailanas Indas, I c kl.

Teka teka upeliukas
Siauras siauras kaip takiukas.
Tai dainuoja, tai linguoja,
Savo lašelius skaičiuoja.
Saulė juokiasi linksmai:
- Koks tu šlapias ai ai ai!

Emilija Petrylaitė, I c kl.

- Kas čia čiurlena?
- Tai upelis.
- Kas čia skrenda?
- Tai paukštelis.
Naktį paukštelis sapnuoja,
O upelis toliau vinguriuoja.

Matas Šeštokas, I c kl.

Teka gražus upelis,
Plaukia mažas laivelis.
Per girias, per laukus vingiuoja,
Gražiai gražiai dainuoja.

Milda Banevičiūtė, I c kl.

Per mišką tekėjo upelis,
Skrido paukštelis.
Pamatė upelį,
Nutūpė ant tiltelio.

Gabija Balčiūnaitė, I c kl.

Čiurlena upeliukas,
Skalauja akmenukus.
Prie upės keliauja senelis,
Plasnoja paukštelis.

Kotryna Onaitytė, I c kl.

BARAVYKAS

Aš esu baravykas
Sveikas kaip ridikas.
Gyvenu tokiam miške,
Kur saulutė šviečia danguje.

Gustė Motiečiūtė, I c kl.

Baravykas aš esu,
Mažutėlis iš tiesų.
Mėgstu augti po egle
Šilta man tarp samanų.

Gintautė Šimkutė, III b kl.

Baravykas aš esu
Ir draugauju su lašu.
Augu aš pamažu
Man labai smagu.

Gabija Balčiūnaitė, I c kl.

Aš grybas baravykas
Didesnis už kitus,
Nors mane ir nupjovė,
Aš labai skanus.

Lukas Šutovas, I c kl.

Baravykas aš esu
Kaip ridikas, kaip gražu.
Tikras tikras kaip ir tu
Tad draugaukime kartu.

Mantas Laurinėnas, I c kl.

Baravykas aš esu,
Vaikšatu aš be ūsų.
Kai saulutė danguje,
Man labai gražu.

Emilija Petrylaitė, I c kl.

Baravykas aš esu,
Su saulute draugausiu.
Audra pakilo staiga,
Mano kepurėlės nebėra.

Kotryna Onaitytė, I c kl.

Baravykas aš esu,
Linksmai augu tarp beržų.
Storas storas mano kotas,
Samanom užklotas.

Kornelija Rutkevilytė, I c kl.


 

PRIE JŪROS

Šėlsta , banguoja jūra,
Plaukiu, žaidžiu, bėgioju.
Man taip prie jūros
Malonu.

Kornelija Rutkevilytė, I c kl.

Kartą nuėjau prie jūros
Ir pamačiau bangas.
O laivas tyliai plaukė
Keldamas bures.
Leidos saulė raudona,
Kurią svajojau pamatyt.

Gintarė Viršilaitė, I c kl.

Prie jūros žaidė vaikai,
O jūra bangavo.
Jūroj plaukė laivai
Ir žmonės keliavo.

Gabija Balčiūnaitė, I c kl.

Nuėjau vakare prie jūros.
Man ji buvo nuostabi.
Į jūrą leidosi saulė
Koks gražus pasaulis!

Airida Tamkutė, III b kl.

Banguoja jūra graži,
Žuvelės plaukia tolyn.
Aukštai žuvėdros skraidys
Debesis pasiekt bandys.

Milda Banevičiūtė, I c kl.

Banguoja jūra
Linguoja laivai.
O žmonės maudosi
Linksmai.

Gustė Motiečiūtė, I c kl.

Prie jūros susitiko dvi gulbelės,
Ten kur smėlis, bangos žalios.
Tos bangelės išdykavo,
O gulbelės tolyn iškeliavo.

Emilija Petrylaitė, I c kl.

Baltijos jūra pati gražiausia
Ir Lietuvoj didžiausia.
Banguoja jūra į krantus
Ir barsto gintarus.

Matas Šeštokas, I c kl.

Ten prie jūros vakare
Saulė leidosi tyliai
Plaukiojo lyg milžinai
Balti balti laivai.

Jūra ošė, nerimavo,
Bet laivai toliau keliavo.
Tik staiga dangus prašvito
Ir bangos vėl užmigo.

Gintautė Šimkutė, III b kl.

LIETUS

Garuoja smarkiai vandenėlis
Tik sprogo debesėlis.
Pradėjo lyti lietutis
Ir atsirado balutės.

Milda Banevičiūtė, I c kl.

Į žemę teškena lietus
Pajutau ant kojos lašus.
Greitai bėgau į namus,
Bet staiga nustojo lyti lietus.

Matas Šeštokas, I c kl.

Lašelis lašiukas
Labai jis gražus.
Jis šlapias ir mažas,
Puikus ir švelnus.
Vaikučiai juo džiaugiasi,
O gėlytės prausiasi.
Lašeliai nukrito,
Saulutė prašvito.

Emilija Petrylaitė, I c kl.

Lietutis laša, daužos į palangę.
Bet jis man nebaisus.
Kai nebelyja, išlenda sraigės
Ir būna ramu, gražu, tylu.

Gintarė Viršilaitė, I c kl.

Sunkiai keliauja per dykumą žmogus,
Bet staiga pradėjo lyti lietus.
Tai laimė jam nusišypsojo nejučia
Ir dykuma virto žalia.

Mantas Laurinėnas, I c kl.

Kartą lijo lietus,
O jis buvo nesmarkus.
Į kiemą bėgo vaikai
Ir žaidė ilgai ilgai.

Gabija Balčiūnaitė, I c kl.

Pradėjo lyti šiltas lietus
Ir ėmė linksminti vaikus.
Vaikučiai bėgioja kieme,
O lašelai juokias: cha cha cha.

Lukas Šutovas, I c kl.

Lyja vasaros lietus
Ramus ramus.
Džiaugiasi vaikai,
Kad šokinėja maži lašai.

Kotryna Onaitytė, I c kl.

Po smarkaus smarkaus lietaus,
Žels žolytė, grybai augs.
Ir staiga danguj aukštai
Šviečiant saulei laumės juostą pamačiau.

Iš žemelės lindo sliekas
Slieko vardas buvo Niekas.
Čirškė žvirblis baloje
Smagu po lietaus gamtoje.

Gintautė Šimkutė, III b kl.

Kai atėjo vasarėlė,
Karšta pasidarė.
Paprašiau saulutės, vėjo
Kad lietutį panešėtų.

Ir atėjo tas lietus
Mūsų draugas nuostabus.
Greit žvirbleliai sučirškėjo
Ir dainelės suskambėjo.

Airida Tamkutė, III b kl.

Šiltas lietutis man labai patinka,
Maži lašeliai ant manęs krinta.
Kai nušvito saulelė,
Pražydo gėlelės.

Kornelija Rutkevilytė, I c kl.

 

 
© 2008-ieji - Skaitymo metai. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.